Sanja Presenting

2023 / DANCE VIDEO / CAM: MARTIN SAROVSKI

PROMO

WEBSITE

CONSEPT & CHOREOGRAPHY: Sanja Obradinovic

DANCERS: Sanja Obradinovic & Kolekt / Tamara Krstić, Ivana Blažić, Dika Babić